Search found 5 matches

Return

מזל טוב לכל לומדי דף היומי

מזל טוב לכל לומדי דף היומי ובמיוחד למשפחת אתרוג שלמדו והסתייעו על ידי השיעורים הנפלאים וברוך השם שזכינו למעלה מאלף צפיות !!
על ידי יגדיל תורה
21 יוני 2013, 18:04
 
Jump to forum
Jump to topic

מזל טוב!! מזל טוב!!

מזל טוב למנהל הפורום על הולדת הבת!!
על ידי יגדיל תורה
11 אוגוסט 2013, 21:46
 
Jump to forum
Jump to topic

על ידי אורח
 
Jump to topic

Re: מזל טוב לכל לומדי דף היומי

מזל טוב לכל לומדי דף היומי לרגל סיום מסכת פסחים!!

ובפרט למשפחת אתרוג שהשתמשו עם האינטרנט לצרכים הכרחיים ולצרכי גבוה, והקשיבו לשיעור של הפורום.


בסוף מסכת עירובין היה 1000 צפיות וב"ה עכשיו בסוף מסכת פסחים יש 2100 צפיות !!

מעלין בקודש ולא מורידין.

הצטרפו לרבבות לומדי דף היומי לרגל התחלת מסכת שקלים.

בברכת יגדיל תורה ויאדיר
על ידי יגדיל תורה
19 אוקטובר 2013, 20:39
 
Jump to forum
Jump to topic

על ידי אורח
 
Jump to topic